Ortopedie

Návštěvy na ortopedii jsou povoleny v návštěvních hodinách a to pouze na standardním oddělení:
– Návštěva musí mít po celou dobu nasazen respirátor třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu.

pondělí – neděle
14:00 – 18:00

Mimo tyto hodiny je to možné pouze po předchozí domluvě s ošetřujícím personálem.

Děkujeme za pochopení.

Ortopedie VršoviceOrtopedie Vršovice je jedno z nejmodernějších pracovišť v Evropě, které jako jediné pracoviště v ČR nabízí komplexní operační ošetření kyčelního kloubu, a to včetně záchovné operace, bez nutnosti výměny kloubu.

Výhodou je provázanost ambulantní a operační péče s následnou rehabilitací, vše na jednom místě bez nutnosti přejezdů.

Naši kmenoví lékaři dosáhli mnoha úspěchů na mezinárodní úrovni a jsou špičkovými odborníky ve svých specializacích.

Ortopedie 1
Ortopedie 2

Mým cílem jako primáře ortopedie je, aby každá operace byla perfektně naplánována a pacient měl radost nejen z úspěšně provedeného výkonu, ale aby i pooperační péče byla na maximální úrovni a pacientovi na oddělení nic nescházelo. Důležitá je však i ambulantní péče, kde se s kolegy snažíme pomoci pacientům konzervativním způsobem a předcházet či alespoň chvilku oddálit invazivní řešení.

prim. MUDr. Petr Mašát, Ph.D., ortopedie

Naše služby

Naše zařízení poskytuje komplexní ortopedickou péči. Jeho předností je úzká specializace jednotlivých členů pracoviště na konkrétní části lidského těla. Poskytujeme celkovou diagnostiku, léčbu a pooperační péči pacientům s onemocněním pohybového aparátu.

Přístup je zásadně individuální a konečné řešení nacházíme vždy po důkladném zvážení všech možností léčby, které jsou s pacientem konzultovány.

Provádíme kompletní spektrum ortopedických výkonů. Jedná se o záchovnou chirurgii kyčelního kloubu v kompletním rozsahu, TEP kyčelního, kolenního kloubu vč. jeho částečné náhrady.

Specializujeme se také na endoprotézy kloubů ostatních, jako je kloub ramenní, hlezenní či totální endoprotéza kořenového kloubu palce ruky, patříme tak do omezeného klubu evropských pracovišť, které umí řešit náhrady všech kloubů těla v plném rozsahu.

CENÍK NADSTANDARDNÍCH SLUŽEB – ORTO lůžka

 • Endoprotéza kyčelního kloubu

  Endoprotéza kyčelního kloubu

  Osteoartrosa kyčelního kloubu jako degenerativní kloubní choroba je v naší populaci velmi častým onemocněním pohybového aparátu, a kromě bolestí a funkčního postižení kyčelního kloubu vede i k bolestem a degenerativnímu postižení zejména bederní páteře.

  Řešením je v současné době prakticky výlučně kloubní náhrada, která představuje asi nejúspěšnější ortopedickou operaci vůbec. Totální endoprotéza kyčelního kloubu u nás prováděna od 70. let minulého století, jedná se tedy v dnešní době o standardní operační zákrok.

  V poslední době si zejména v německy mluvící části Evropy a ve Francii velkou oblibu získal přední přístup. Tento přístup je v pravém slova smyslu miniinvazivní, a to nikoliv délkou kožního řezu, ale proto, že využívá Smith-Petersonova interneurálního intervalu. To znamená, že přístup ke kyčelnímu kloubu je veden v prostoru mezi dvěma skupinami svalů, z nichž je jedna inervována z n. ischiadicus (sedací nerv), druhá z n. femoralis (stehenní nerv).

  Nespornou výhodou tohoto operačního přístupu za použití zmíněných implantátů je menší operační poškození tkání, a tedy rychlejší rehabilitace po náhradě kyčelního kloubu.

  Používáme výhradně nejmodernější implantáty na bázi keramických povrchů.

 • Záchovná chirurgie kyčelního kloubu

  Záchovná chirurgie kyčelního kloubu (SHD – Surgical Hip Dislocation „Swiss Hip“)

  Jedná se o výkon, který umožňuje ošetření preartrotických změn kyčelního kloubu primárního či sekundárního původu, a to bez nutnosti výměny kloubu. Výkon s vysokou efektivitou z hlediska prevence degenerativních změn kyčelního kloubu, který oddálí nutnost endoprotézy kyčelního kloubu o 15-20 let. V případě indikace v mladším věku odpadá nutnost jednoho implantačního cyklu v podobě reimplantace (životnost totální endoprotézy t.č. cca 15–20 let).

  Jedná se o velmi specifický a jedinečný výkon, který poskytujeme v plném a komplexním rozsahu jako jediné pracoviště v ČR. Kromě našeho pracoviště tento výkon provádí ještě ojedinělá zařízení v Rakousku a Švýcarsku.

  Záchovné operace kyčelního kloubu jsou plánovány v časovém horizontu 6-8 měsíců.

 • Totální Endoprotéza kolenního kloubu

  Totální Endoprotéza kolenního kloubu

  Gonartróza jako degenerativní kloubní postižení kolenního kloubu je velmi častým onemocněním pohybového aparátu způsobující kromě bolesti i funkční postižení kolenního kloubu. Indikací k totální endoprotéze jsou situace, kdy je významně porušena funkce kloubu nebo je kloub zdrojem nezvladatelných bolestí. K těmto stavům může docházet u gonartrózy, revmatoidní artritidy, poúrazové artrózy nebo systémových poruch pohybového aparátu.

  Cílem totální endoprotézy kolenního kloubu je obnovit anatomickou osu dolní končetiny, zajistit stabilitu kloubu, zlepšit funkci končetiny, a především odstranit bolest. Životnost endoprotézy je individuální, většinou ale přesahuje 10 let.

  Jedná se o jednu z nejčastějších a nejefektivnějších ortopedických operací. Do praxe byla uvedena v 80. letech po úspěšném rozvoji totálních endoprotéz kyčelního kloubu. Pacienti trpící bolestí, která jim znepříjemňuje až znemožňuje pohyb, po operaci většinou pociťují výraznou úlevu a navrací se zpět do aktivního života.

 • Částečná náhrada kolene

  Částečná náhrada kolene

  Při této operaci se na rozdíl od totální endoprotézy nahrazuje pouze poškozená část kloubu, nejčastěji vnitřní strana kolenního kloubu. Méně často se nahrazuje zevní strana kolenního kloubu.
  Jedná se alternativu léčby pro některé typy artrózy kolenního kloubu, kdy není ještě vhodná totální endoprotéza. Operace není vhodná pro každého pacienta. Často se před provedením této operace provádí ještě artroskopie kolena k posouzení vhodnosti unikompartmentální náhrady. Musí být splněno několik základních pravidel, aby operace byla úspěšná a výsledkem byla dobrá funkce kolenního kloubu.

  Pokud jsou tyto podmínky splněny, pak se jedná o šetrnou alternativu zvláště u mladších pacientů s poškozením jen části kolenního kloubu, umožňující do budoucna jednodušší provedení eventuální revisní operace, než kdyby tato byla prováděna již po primární implantaci totální endoprotézy.

  Totální endoprotézy kolenního a kyčelního kloubu jsou plánovány v časovém horizontu 6-8 měsíců.

 • Artroskopie

  Artroskopie

  Metody artroskopické jsou metodami miniinvazivními, pro pacienta méně zatěžujícími, a tedy ve svém důsledku umožňující rychlejší návrat k běžné činnosti ve srovnání s metodami klasické ortopedie.

  Od dob jejich začátků prodělala obrovský vývoj, a to jak ve vybavení přístrojovém, tak používaných materiálů.

  Pracoviště je vybaveno nejmodernější dostupnou technikou pro provádění artroskopických výkonů, a to jak po stránce přístrojového vybavení, tak po stránce používaných implantátů v případě rekonstrukčních výkonů.

  • Kolenní kloub
  • Kyčelní kloub
  • Ramenní kloub
  • Hlezenní kloub
  • Zápěstí

  Pro plánované artroskopické operace kyčelního, kolenního, hlezenního, ramenního kloubu a zápěstí je čekací doba 6-8 týdnů.

 • Chirurgie nohy

  Chirurgie nohy

  Noha a hlezenní kloub bývá často na okraji zájmů ortopedických pracovišť. V našem případě však tvoří chirurgie nohy významnou část z celkového počtu provedených operačních výkonů.
  Péče o pacienty s deformitou v oblasti hlezna a nohy je komplexní a zahrnuje širokou škálu výkonů od základních výkonů na měkkých tkáních, kostech a kombinovaných výkonů s použitím moderních implantátů v indikovaných případech.

  Spektrum námi prováděných výkonů je úplné. Zabýváme se diagnostikou a léčbou postižení měkkých tkání, kostí a kloubů.

  Z měkkých tkání se nejčastěji jedná poškození svalstva lýtka a šlachových úponů na patě, nártu a zánártí. Na kostech a kloubech diagnostikujeme a léčíme vrozené vady a jejich následky, degenerativní postižení a následky úrazů.

  • Hallux valgus
  • Plochonoží
  • Kladívkový prst
  • Degenerativní a poúrazové artrotické změny v oblasti hlezna a nohy
  • Postižení nohy při neurologických onemocněních
  • Postižení nohy při Charcotově neuropatii
  • Úrazy a poúrazové stavy

  Pro plánované rekonstrukční výkony v oblasti nohy a hlezenního kloubu je čekací doba 8-12 týdnů, výkony menšího rozsahu jsou plánovány v časovém horizontu 4-6 týdnů.

 • Chirurgie ruky

  Chirurgie ruky

  Chirurgie ruky je dnes již prakticky samostatným oborem, který se zabývá degenerativním onemocněním v oblasti ruky a zápěstí, úrazovými či poúrazovými stavy. Kombinuje výkony ortopedické, traumatologické, neurochirurgické a výkony plastické chirurgie.

  Na našem pracovišti poskytujeme rozsáhlou péči týkající se jak kostního, tak i měkkotkáňového postižení v oblasti ruky a zápěstí.

  Metody a postupy námi používané jsou ověřené a jsou v souladu s trendy a poznatky současné medicíny. Naše pracoviště poskytuje jak činnost konzultační ve specializované ambulanci, tak chirurgické řešení na superaseptických operačních sálech.

  • Dupuytrenova kontraktura
  • Lupavý prst
  • Syndrom karpálního tunelu
  • Syndrom kubitálního tunelu
  • Ganglion
  • Degenerativní a poúrazové artrotické změny v oblasti zápěstí a ruky
  • Revmatické postižení ruky a zápěstí
  • Zlomeniny v oblasti ruky a zápěstí a stavy poúrazové

  Pro plánované rekonstrukční výkony v oblasti ruky a zápěstí je čekací doba 8-12 týdnů, výkony menšího rozsahu jsou plánovány v časovém horizontu 4-6 týdnů.

 • Chirurgie ramenního kloubu

  Chirurgie ramenního kloubu

  Ramenní kloub je velmi častým zdrojem obtíží u pacientů všech věkových kategorií.

  V mladším věku se jedná především o stavy poúrazové v podobě luxací, akutní ruptury šlach svalů rotátorové manžety či traumatické poškození labra. Ve vyšších věkových skupinách se jedná o postižení spíše charakteru degenerativního jako je artróza či degenerativní poškození šlach svalů rotátorové manžety, labra či šlachy bicepsu.

  V několika posledních desetiletích pokročila operativa ramenního kloubu významně vpřed zejména ve smyslu miniinvazivních přístupů v podobě artroskopie. K tomuto rozvoji přispěl i vývoj nových technických postupů, uvedení do praxe některých nových přístrojů a obohacení sortimentu operačních nástrojů vč. speciálních implantátů, které byly vyvinuty speciálně pro artroskopické výkony v ramenním kloubu.

  V současnosti je naprostá většina výkonů na našem pracovišti prováděna pomocí artroskopického vybavení. Tento postup je pro pacienta šetrnější, méně bolestivý a umožňující časnější návrat ke každodenním aktivitám.

  • Luxace ramenního kloubu
  • Akutní ruptura šlach svalů rotátorové manžety
  • Degenerativní poškození šlach svalů rotátorové manžety
  • Ruptura šlachy bicepsu
  • Poranění labra ramenního kloubu
  • Impingement syndrom ramenního kloubu
  • Syndrom zmrzlého ramene

  Pro plánované artroskopické operace ramenního kloubu je čekací doba 6-8 týdnů.

Oddělení

 • Operační sál

  Operační sál

  V našem zařízení máme k dispozici 2 moderně vybavené operační sály, které se nacházejí ve 4.NP. Operační sály jsou odděleny provozně od ostatních oddělení a mají vlastní přístupové cesty pro personál, pacienty a materiál. Již na standardním oddělení se převlečete do nemocniční košile, poté budete na posteli převezeni a za pomoci personálu se přes filtr přesunete na operační stůl.

 • Jednotka intenzivní péče

  Jednotka intenzivní péče

  Podle typu operace jsou pacienti po výkonu převezeni na naši jednotku intenzivní péče nebo na pooperační lůžkové oddělení.
  Naše jednotka intenzivní péče disponuje 4 lůžky, která jsou určena pro pacienty bezprostředně po operaci a zajišťuje kontinuální sledování životních funkcí. Nachází se ve 4.NP a sousedí přímo s operačními sály.

  Již první den po operaci se budete pod dohledem fyzioterapeutů vertikalizovat – tzn. posadíte se, stoupnete si a pokud to půjde, uděláte i několik kroků. Tento postup je součástí prevence tromboembolické nemoci a prvním krokem k obnovení správné funkce pohybového aparátu.

 • Lůžkové oddělení

  Lůžkové oddělení

  Naše standardní pooperační oddělení se nachází ve 2.NP a disponuje 18 lůžky. Pokoje jsou dvoulůžkové a každý má samostatné sociální zařízení. Lůžka na pokojích jsou elektricky polohovatelná, k dispozici je lednice a TV.

  Na tomto oddělení probíhá příjem a základní příprava a medikace před operací. Zpravidla se sem vracíte 2. pooperační den překladem z JIPu, a pokračuje se zde ve cvičení a nácviku chůze.

 • Ortopedická ambulance

  Ortopedická ambulance

  Bližší informace najdete přímo na stránce Ortopedická ambulance

Kdo se o Vás stará na oddělení ortopedie?

LÉKAŘI

prim. MUDr. Petr Mašát Ph.D. MUDr. Jiří Frýdl MUDr. Petr Chládek, Ph.D. MUDr. Petr Teyssler, Ph.D.   MUDr. Viktor Řeháček  MUDr. Milan Němejc MUDr. Ondřej Rejda MUDr. Petr Palásek MUDr. Markéta Polachová MUDr. Zuzana Meitnerová MUDr. Robert Frei MUDr. Jiří Bek MUDr. Jan Frýba MUDr. Petr Znojemský

FYZIOTERAPEUTI

Mgr. Ondřej Ambrož – vedoucí fyzioterapeut Mgr. Kateřina Spilková Bc. Karolína Bryanová Bc. Aneta Jurková

PRIMÁŘ

MUDr. Petr Mašát Ph.D.

VRCHNÍ SESTRA

Bc. Renáta Tomanová

STANIČNÍ SESTRA JIP

Bc. Renáta Tomanová

STANIČNÍ SESTRA LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ

Angelika Divišová

STANIČNÍ SESTRA na OPERAČNÍCH SÁLECH

Martina Zelená

Kontakty

Operační sály & lůžkové oddělení
U Vršovického nádraží 1547/5, 101 00 Praha 10

Pooperační ambulance: 246 009 101
Příjmová kancelář: 246 009 109
Sekretariát: 246 009 108
Lůžkové oddělení standardní: 246 009 121
JIP: 246 009 151

Vrchní sestra
Bc. Tomanová Renáta
e-mail: tomanova.ortopedie@vzas.cz

Primář
MUDr. Petr Mašát, Ph.D.
e-mail: masat.ortopedie@vzas.cz

Ordinační hodiny

Příjmová kancelář PO-PÁ 08:00 – 14:00
Pooperační ambulance PO-PÁ 08:00 – 16:00

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout