Následná intenzivní péče

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a dle nařízení Hygienické stanice hl.m. Prahy č.11/2020 platí na ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ INTENZIVNÍ PÉČE ZÁKAZ NÁVŠTĚV

– zákaz návštěv neplatí pro pacienty s omezenou svéprávností a pro pacienty v terminálním stádiu nemoci

děkujeme za pochopení

Na lůžkovém oddělení NIP poskytujeme péči těm pacientům, u kterých došlo již ke stabilizaci po kritickém onemocnění nebo úrazu, ale neobnovila se některá z jejich životních funkcí a potřebují částečnou nebo úplnou podporu dýchání. V naší péči kombinujeme špičkovou medicínu s lidským přístupem jak k pacientovi, tak k celé jeho rodině, pro kterou je taková situace obrovskou zátěží.

Jako primář oddělení následné intenzivní péče se snažím, aby souhra celého personálu byla téměř dokonalá. V naší práci musíme být trpěliví a neúnavní. Na rozdíl od ostatních specializací totiž nevidíme výsledky během jedné operace, hodiny nebo dne, ale pokroky pozorujeme spíše v týdnech či měsících. O to intenzivnější je potom pocit úspěchu, když pacient odejde domů nebo se o sebe opět dokáže postarat.

prim. MUDr. Dibusz Viktor, NIP

Nip 1
Nip 2

Nejčastěji k nám pacienti přicházejí z intenzivního lůžka (ARO nebo JIP) a ve většině případů jde o pacienty po úrazech hlavy nebo vícečetných poranění orgánů, pacienty po úrazech páteře a míchy, po závažných cévních mozkových příhodách, rozsáhlých operacích a v neposlední řadě o pacienty s chronickým onemocněním plic.

Disponujeme celkovou kapacitou 17 lůžek. Pro nejtěžší pacienty je určen centrální čtyřlůžkový pokoj s přímým dohledem personálu.

Dále je na oddělení pět dvoulůžkových pokojů, které poskytují pacientům při vědomí větší komfort a soukromí, ale přesto umožňují stálý dohled ošetřujícího personálu.

Pro pacienty s možným zdrojem infekce je k dispozici jeden izolační pokoj.

Naše terapeutické metody

Naši zaměstnanci jsou kvalifikovanými profesionály v oblasti provádění rehabilitačních cvičení. Aplikujeme v denním cvičení špičkové rehabilitační postupy, speciálně vytvořené pro jednotlivé diagnózy, a ty přizpůsobujeme potřebám našich pacientů. Díky tomu dokážeme urychlit a zkrátit proces celkového uzdravení.

V rámci rehabilitační a ošetřovatelské péče učíme klienty, jak zvládnout sebeobsluhu a soběstačnost v rámci lůžka a jeho okolí. Pokud nám to zdravotní stav klienta dovolí, trénujeme chůzi po oddělení i ve venkovním prostředí. V případě, že je nutné, aby klient zvládal v domácím prostředí schody, nacvičujeme také chůzi po schodech.

Péče je poskytována se zaměřením na spolupráci s rodinami nemocných v souladu s konceptem bazální stimulace. Důraz je kladen jak na zlepšení fyzické kondice pacientů, tak na jejich duševní a sociální pohodu.

 • Bazální stimulace

  Bazální stimulace

  Koncept funguje na principu stimulace pacienta, aby lépe vnímal své tělo a následně se lépe dokázal zapojit do komunikace s okolím.
  Základními technikami jsou somatická, orální, vestribulární a vibrační stimulace.

  Právě tyto druhy vnímání poskytují člověku pocit jistoty. Somatické vnímání je zprostředkováno kůží. Vestibulární aparát má schopnost určit polohu v prostoru a uvědomit si pohyb, a vnímání vibrací pomáhá člověku cítit celým tělem procházející chvění, hlasy, tóny, zvuky a toto vše zpracovat.

  Podněty, které v péči poskytujeme, musí být vysoce individualizované, zohledňující jedinečnost každého člověka, jeho dosavadní zkušenosti a prožitý život. Důležitým faktorem je zapojení někoho z nejbližších osob pacienta do procesu.

  Základem úspěchu metody je před zahájením terapie pečlivé odebrání autobiografické anamnézy.

 • Fyzioterapie

  Fyzioterapie

  Jejím cílem je především zlepšení respiračních funkcí, snaha o převedení klienta na spontánní ventilaci a prevence vzniku komplikací vznikajících z dlouhodobého upoutání na lůžko. Posturální terapie s co nejčasnější vertikalizací klienta zvyšuje jeho šance na propuštění do domácího prostředí.

  Neméně podstatnou částí v péči o pacienty je také jejich polohování. Všichni pacienti, kteří jsou schopni samostatného pohybu, jsou v pravidelných intervalech polohováni, aby nedošlo ke vzniku sekundárních změn.

  Pacienti absolvují fyzioterapeutická cvičení denně v závislosti na aktuálním zdravotním stavu a stavu vědomí. Využíváme celou škálu metod a postupů, mezi něž patří:

  • dechové cvičení, míčkování a kašlací asistent – Kašlací asistent je přístroj, který napomáhá mobilizaci a odstraňovaní sekretu z dýchacích cest a stimuluje pacientův přirozený kašel. Hlen zadržovaný v dýchacích cestách představuje pro pacienta na ventilátoru vždy zvýšené riziko zdravotních komplikací. Využitím asistenta kašle snižujeme četnost opakování infekcí dýchacích cest a pozitivně ovlivňujeme léčbu pacienta
  • techniky měkkých tkání a mobilizace kloubů
  • kineziotaping
  • léčebná tělesná výchova založená na analytickém podkladu (posilování, cévní gymnastika)
  • léčebná tělesná výchova založená na neurofyziologickém podkladu (Vojtova metoda reflexní lokomoce, Brunkow a akrální koaktivační terapie)
 • Ergoterapie

  Ergoterapie

  Terapie „prací“, která pomocí zapojení pacienta do nějaké smysluplné aktivity posiluje obnovení jeho schopnosti zvládnout každodenní činnosti, a zapojit se tak v určité míře do každodenního života.

  Podporuje duševní pohodu a umožňuje sociální interakci s okolím.

 • Canisterapie

  Canisterapie

  Canisterapie využívá léčebného kontaktu psa s pacientem. Odborný terapeut může pomocí speciálně vycvičeného psa aktivovat jak myšlení, paměť, komunikaci, učení se, tak i hybnost a drobnou motoriku.

  Nejvyužívanější metodou léčby je polohování, kde pes nahrazuje polštář s mnohem širšími terapeutickými účinky (pes klienta podpírá a díky své teplotě působí na klienta velmi příjemně a spolu s dechem psa se uklidní i dech postiženého).

  Neméně významná je i podpora spontánních reakcí u pacienta a pocit vzájemného štěstí při doteku a pohlazení.

Ceník pro samoplátce – NIP

Kdo se o Vás stará na oddělení následné intenzivní péče?

LÉKAŘI

prim. MUDr. Viktor Dibusz MUDr. Dana Rábová MUDr. Božetěch Jurenka MUDr. Yvetta Svobodová

VRCHNÍ SESTRA

Bc. Věra Pavlíková

FYZIOTERAPEUTI

Bc. David Šaloun Mgr. Eva Bilinkiewiczová Bc. Kristýna Kotalíková Bc. Zuzana Miňová

Kontakty

tel.: 246 009 111
e-mail: nip@vzas.cz

Bc. Věra Pavlíková

e-mail: pavlikova.nip@vzas.cz

Vedoucí lékař intenzivní péče: prim. MUDr. Viktor Dibusz
e-mail: dibusz.nip@vzas.cz