Následná intenzivní péče

Návštěvy jsou na oddělení následné intenzivní péče povoleny v návštěvních hodinách:

pondělí – neděle
14:00 – 17:00

Prosíme o dodržování následujících pravidel:
– Před vstupem na oddělení zazvoňte na personál.
– Návštěva musí mít po celou dobu nasazen respirátor třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu.
– Maximální počet osob na pokoji jsou 2 na 1 pacienta (při vyšším počtu osob prosíme z prostorových důvodů o prostřídání).

Děkujeme za pochopení.

Informace po telefonu je možné podávat pouze na základě dohodnutého hesla každý den mezi 13 – 14 hodinou.

Na lůžkovém oddělení NIP poskytujeme péči těm pacientům, u kterých došlo již ke stabilizaci po kritickém onemocnění nebo úrazu, ale neobnovila se některá z jejich životních funkcí a potřebují částečnou nebo úplnou podporu dýchání. V naší péči kombinujeme špičkovou medicínu s lidským přístupem jak k pacientovi, tak k celé jeho rodině, pro kterou je taková situace obrovskou zátěží.

Jako primář oddělení následné intenzivní péče se snažím, aby souhra celého personálu byla téměř dokonalá. V naší práci musíme být trpěliví a neúnavní. Na rozdíl od ostatních specializací totiž nevidíme výsledky během jedné operace, hodiny nebo dne, ale pokroky pozorujeme spíše v týdnech či měsících. O to intenzivnější je potom pocit úspěchu, když pacient odejde domů nebo se o sebe opět dokáže postarat.

prim. MUDr. Dibusz Viktor, NIP

Nip 1
Nip 2

Nejčastěji k nám pacienti přicházejí z intenzivního lůžka (ARO nebo JIP) a ve většině případů jde o pacienty po úrazech hlavy nebo vícečetných poranění orgánů, pacienty po úrazech páteře a míchy, po závažných cévních mozkových příhodách, rozsáhlých operacích a v neposlední řadě o pacienty s chronickým onemocněním plic.

Disponujeme celkovou kapacitou 17 lůžek. Pro nejtěžší pacienty je určen centrální čtyřlůžkový pokoj s přímým dohledem personálu.

Dále je na oddělení pět dvoulůžkových pokojů, které poskytují pacientům při vědomí větší komfort a soukromí, ale přesto umožňují stálý dohled ošetřujícího personálu.

Pro pacienty s možným zdrojem infekce je k dispozici jeden izolační pokoj.

Naše terapeutické metody

Naši zaměstnanci jsou kvalifikovanými profesionály v oblasti provádění rehabilitačních cvičení. Aplikujeme v denním cvičení špičkové rehabilitační postupy, speciálně vytvořené pro jednotlivé diagnózy, a ty přizpůsobujeme potřebám našich pacientů. Díky tomu dokážeme urychlit a zkrátit proces celkového uzdravení.

V rámci rehabilitační a ošetřovatelské péče učíme klienty, jak zvládnout sebeobsluhu a soběstačnost v rámci lůžka a jeho okolí. Pokud nám to zdravotní stav klienta dovolí, trénujeme chůzi po oddělení i ve venkovním prostředí. V případě, že je nutné, aby klient zvládal v domácím prostředí schody, nacvičujeme také chůzi po schodech.

Péče je poskytována se zaměřením na spolupráci s rodinami nemocných v souladu s konceptem bazální stimulace. Důraz je kladen jak na zlepšení fyzické kondice pacientů, tak na jejich duševní a sociální pohodu.

 • Bazální stimulace

  Bazální stimulace

  Koncept funguje na principu stimulace pacienta, aby lépe vnímal své tělo a následně se lépe dokázal zapojit do komunikace s okolím.
  Základními technikami jsou somatická, orální, vestribulární a vibrační stimulace.

  Právě tyto druhy vnímání poskytují člověku pocit jistoty. Somatické vnímání je zprostředkováno kůží. Vestibulární aparát má schopnost určit polohu v prostoru a uvědomit si pohyb, a vnímání vibrací pomáhá člověku cítit celým tělem procházející chvění, hlasy, tóny, zvuky a toto vše zpracovat.

  Podněty, které v péči poskytujeme, musí být vysoce individualizované, zohledňující jedinečnost každého člověka, jeho dosavadní zkušenosti a prožitý život. Důležitým faktorem je zapojení někoho z nejbližších osob pacienta do procesu.

  Základem úspěchu metody je před zahájením terapie pečlivé odebrání autobiografické anamnézy.

 • Fyzioterapie

  Fyzioterapie

  Jejím cílem je především zlepšení respiračních funkcí, snaha o převedení klienta na spontánní ventilaci a prevence vzniku komplikací vznikajících z dlouhodobého upoutání na lůžko. Posturální terapie s co nejčasnější vertikalizací klienta zvyšuje jeho šance na propuštění do domácího prostředí.

  Neméně podstatnou částí v péči o pacienty je také jejich polohování. Všichni pacienti, kteří jsou schopni samostatného pohybu, jsou v pravidelných intervalech polohováni, aby nedošlo ke vzniku sekundárních změn.

  Pacienti absolvují fyzioterapeutická cvičení denně v závislosti na aktuálním zdravotním stavu a stavu vědomí. Využíváme celou škálu metod a postupů, mezi něž patří:

  • dechové cvičení, míčkování a kašlací asistent – Kašlací asistent je přístroj, který napomáhá mobilizaci a odstraňovaní sekretu z dýchacích cest a stimuluje pacientův přirozený kašel. Hlen zadržovaný v dýchacích cestách představuje pro pacienta na ventilátoru vždy zvýšené riziko zdravotních komplikací. Využitím asistenta kašle snižujeme četnost opakování infekcí dýchacích cest a pozitivně ovlivňujeme léčbu pacienta
  • techniky měkkých tkání a mobilizace kloubů
  • kineziotaping
  • léčebná tělesná výchova založená na analytickém podkladu (posilování, cévní gymnastika)
  • léčebná tělesná výchova založená na neurofyziologickém podkladu (Vojtova metoda reflexní lokomoce, Brunkow a akrální koaktivační terapie)
 • Ergoterapie

  Ergoterapie

  Terapie „prací“, která pomocí zapojení pacienta do nějaké smysluplné aktivity posiluje obnovení jeho schopnosti zvládnout každodenní činnosti, a zapojit se tak v určité míře do každodenního života.

  Podporuje duševní pohodu a umožňuje sociální interakci s okolím.

CENÍK NADSTANDARDNÍCH SLUŽEB – NIP

Kdo se o Vás stará na oddělení následné intenzivní péče?

LÉKAŘI

prim. MUDr. Viktor Dibusz MUDr. Dana Rábová MUDr. Božetěch Jurenka MUDr. Ingrid Vargová

VRCHNÍ SESTRA

Bc. Věra Pavlíková

FYZIOTERAPEUTI

Bc. David Šaloun – vedoucí fyzioterapeut Mgr. Eva Baranová Bc. Tereza Křižáková Bc. Katarína Freslová

Kontakty

tel.: 246 009 111
e-mail: nip@vzas.cz

Bc. Věra Pavlíková

e-mail: pavlikova.nip@vzas.cz

Vedoucí lékař intenzivní péče: prim. MUDr. Viktor Dibusz
e-mail: dibusz.nip@vzas.cz

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout