Ergoterapie jako nedílná součást léčby nejen pro pacienty po cévní mozkové příhodě

Dsc 0612

Nevíte, co si máte pod slovem ergoterapie představit? Vlaďka Mikšová, naše ergoterapeutka, vám vysvětlí nejen, co to znamená, ale i pro koho je tato terapie vhodná a co s pacienty nejčastěji nacvičují.

Začneme zjednodušeným vysvětlením, že jde o profesi, která prostřednictvím smysluplné činnosti pomáhá člověku s různým typem zdravotního omezení k tomu, aby byl po uzdravení a návratu do běžného život opět maximálně soběstačný. A to jak v každodenním životě, tak i v oblasti zájmových a rekreačních aktivit a v zaměstnání.

Co to je ergoterapie

„Z osobní zkušenosti vím, že je ergoterapie pro mnoho lidí špatně uchopitelná, což je dáno částečně i tím, že ergoterapeut zasahuje do více oblastí. Lidé si vůbec neumí představit, co vlastně děláme. Často nás vidí ‚hrát hry‘ nebo ‚něco malovat‘, ale základním stavebním kamenem je pro ergoterapii činnost jako taková. Právě díky činnosti se z nás stávají soběstační lidé, naplňujeme vlastní sny, pracujeme, bavíme se, vytváříme sociální vazby a hrajeme své životní role,“ říká Vlaďka.

V rámci ergoterapie se činnost stává jak diagnostickým nástrojem, tak se velmi často využívá právě pro terapii samotnou.

Abychom si lépe představili, o co jde, ukážeme si to na jednoduchém úkonu, jako je například pití. K tomu, aby se člověk mohl napít, potřebuje dobré kognitivní funkce (díky nim vnímáme svět kolem sebe, jednáme, reagujeme a zvládáme různé úkoly), motorické i senzorické schopnosti (např. pohyb rukou, celého těla, koordinace, schopnost stát, chodit atd.) a také schopnost přijímat a správně zpracovávat informace z okolí (zrak, pozornost, zrakově prostorová orientace, čití atd.). V případě složitějších činností pak vzniká nárok na další funkce, jako je schopnost komunikace a sociální dovednosti. Pokud nějaká z těchto schopností nebo funkcí vlivem nemoci nebo úrazu nefunguje, nastupuje v rámci léčby i ergoterapie.

Pomocí vyšetření zjistíme konkrétní potíže a ty pak v rámci terapie trénujeme, případně se snažíme vymyslet, jakým jiným způsobem by pacient mohl činnosti provádět. Můžeme navrhnout a pomoci zajistit vhodné kompenzační pomůcky a samozřejmě i vhodné úpravy domácího prostředí.

Ergoterapeut by tak měl být flexibilní. Důležité je brát v potaz individualitu člověka a jeho dosavadní způsob života. Nikoho k ničemu nenutíme, ale snažíme se využít a podpořit jeho zájmy a schopnosti.

Ergoterapie u nás v Nemocnici Vršovice

Dsc 9193V současné době fungujeme pro pacienty na oddělení následné intenzivní péče a na lůžkovém rehabilitačním oddělení. Věnujeme se pacientům s onemocněním centrálního či periferního nervového systému, jako jsou stavy po cévních mozkových příhodách a dalších neurologických onemocněních s poruchou hybnosti, pacientům po implantaci totální endoprotézy (TEP), po amputacích dolních končetin a po operačním řešení zlomenin, zejména horních končetin, či ve stavu po závažnějších úrazech způsobujících poškození funkce horních končetin různého typu.
Na lůžkovém rehabilitačním oddělení působíme nejčastěji. Zde provázíme pacienta při základních činnostech, jako je hygiena, oblékání a stravování. Zároveň spolupracujeme s fyzioterapeuty a ošetřovatelským personálem – například pokud je potřeba více trénovat mobilitu na lůžku nebo přesun na vozík.

V rámci tréninku funkční motoriky horních končetin se zaměřujeme jak na úchopovou funkci ruky, koordinaci končetin, grafomotoriku, jemnou motoriku, tak i hrubou motoriku. Procvičujeme tedy veškerou motoriku rukou a prstů, všechny drobné pohyby potřebné např. k zavazování tkaniček, stříhání, manipulaci s předměty, ale i cílený pohyb celého těla, rukou a nohou.

 

Dsc 9207Trénink kognitivních a řečových funkcí zahrnuje paměť, pozornost, orientaci, ale i schopnost řešit každodenní záležitosti, logické myšlení, schopnost iniciace a ukončení činnosti, pojmenování předmětu, umět se domluvit, spolupracovat ve skupině a mnoho dalšího.

Často zařazujeme do terapie různé volnočasové aktivity a modelové a kreativní činnosti (věšení prádla, nakupování, vánoční tvoření). V současné době opět začíná sezóna, kdy můžeme být častěji na naší zahradě. Tu využíváme velmi rádi. Naši pacienti si mohou dokonce vyzkoušet sekání trávy nebo jiné zahradnické práce.

Práce na NIP oddělení má svá specifika. Věnujeme se zde pacientům napojeným na plicní ventilaci a často s poruchou vědomí nebo vnímání. Naší prací je tedy zejména nácvik komunikace s okolím, podpora soběstačnosti v rámci lůžka a spolupráce s fyzioterapeuty při vertikalizaci do sedu či stoje. U pacientů s poruchou polykání využíváme prvky orofaciální stimulace a trénink oromotoriky.

Na obou odděleních se snažíme spolupracovat také s logopedy a pokračovat v jimi nastavené terapii řečových funkcí.

Nutná je práce v rámci týmu

A co Vlaďka považuje za naprosto zásadní? „Ráda bych zmínila, že je velmi důležité, aby ergoterapeut pracoval v týmu. Jedna třicetiminutová intervence by určitě nestačila. Pacient je pak na oddělení dalších 23,5 hodiny. Je proto důležité, aby všichni byli zajedno a pacient tak dostal vhodnou podporu během celého dne. Je naprosto skvělé, že to tak u nás na oddělení opravdu funguje. A to napříč jednotlivými profesemi. Jsme zvyklí spolu mluvit a spolupracovat u každého pacienta. Rehabilitace, kde všichni směřujeme k jednomu cíli, pak získává na síle.“

Nová ergoterapeutická ambulance

Dsc 9260Zvyšující se potřeba zapojení ergoterapie do léčebných procesů u ambulantní pacientů nás dokonce vedla k tomu, že jsme zahájili první kroky k otevření ergoterapeutické ambulance.
Vlaďka dodává: „Pro mě osobně je velmi zajímavá možnost podílet se na rehabilitaci ambulantních pacientů s poraněním ruky. Jde o pacienty s funkčním postižením ruky po úrazech, zlomeninách či různých operacích. Pomocí cílené činnosti, a i jiných metod, jako je dlahování, tejpování, využití různých pomůcek a cvičení, se pacientovi postupně ztracená funkce ruky vrátí. V současné době funguje u těchto pacientů ergoterapie spíše formou konzultace s kolegy fyzioterapeuty, ale na ergoterapeutickou ambulanci se už moc těším.“

Ergoterapie je velmi různorodá disciplína, každý pacient je jiná osobnost, v životě ho provází jiné činnosti a je tedy třeba tyto individuality respektovat a přizpůsobit jim terapii, zapojit kreativitu a vytvořit činnost „na míru“.

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout