Ortopedie

Komplexní diagnostika, léčba a prevence nemocí a úrazů pohybového aparátu.

Kontakty

OBJEDNÁNÍ:

tel.: 271 008 805
e-mail: ambulance@vzas.cz

ADRESA:

Oblouková 837/7
Praha 10, 101 00

ORDINAČNÍ HODINY AMBULANCE OBLOUKOVÁ:


MUDr. Petr Teyssler

PO 9:00 - 14:00
ST(lichá) 13:00 - 16:00


prim. MUDr. Petr Mašát, Ph.D.

ÚT 9:00 – 14:00

 

MUDr. Milan Němejc

ST(sudá) 8:30 – 13:00


MUDr. Ondřej Rejda

ČT 8:30 - 14:00


MUDr. Viktor Řeháček

PÁ(sudý) 9:00 - 14:00

LÉKAŘI A TERAPEUTI

Lékař

MUDr. Petr Teyssler, Ph.D.

foto není k dispozici

vzdělání:

 • 6.10.2014 obhajoba dizertační práce a udělení titulu Ph.D.
 • 2006 – 2014 Postgraduální doktorandské studium biomedicíny na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy s tématem: Hemofilická artropatie: nové metody léčby a vliv recidiv na senzitivitu kloubů
 • 16.1.2005 specializovaná způsobilost v oboru ortopedie
 • 24.10.2001 atestace z ortopedie
 • 1992 – 1998 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ruská 87, Praha 10, promoce 21. 7. 1998
 • 1988 – 1992 Gymnázium, Voděradská 2, Praha 10

zaměstnání:

 • 1.8.2015 – dosud: vedoucí lékař JIP, Ortopedie Vršovická zdravotní, U Vršovického nádraží 5, Praha 10
 • 1.3.2011 – 31.8.2015 ambulantní specialista v oboru Ortopedie, Program H Plus, Kartouzská 10, Praha 5
 • 1.3.2011 – 30.4.2016 ambulantní specialista v oboru Ortopedie, ORP centrum, Praha 6, Pod Juliskou 4
 • 1.4.2002 – dosud: sekundární lékař na Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, Praha 5
 • 15.7.1998 – 31.3.2002 sekundární lékař, Ortopedické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

licence:

 • 7.10.2004 Licence České lékařské komory pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb v oboru Ortopedie

členství v odborných společnostech:

 • Česká společnost pro ortopedii a traumatologii (ČSOT)
 • Sekce chirurgie nohy (SCHN) při ČSOT
 • European Foot and Ankle Society (EFAS)

odborné zájmy:

 • chirurgie hlezna a nohy u dětí a dospělých
 • muskuloskeletální problematika u hemofilie

absolvované kurzy:
26.11.1998 Workshop: Operace hrudní a bederní páteře, simulované operace na modelech, Ústí nad Labem.
7. - 11.6.1999 Odborná stáž: Současné trendy v ortopedické protetice, Oddělení ortopedické protetiky MN Ústí nad Labem.
7. - 9.9.1999 International symposium with workshop: New Trends and Operative Procedure in Knee surgery, Tuttlingen, Germany.
5. - 6.4.2001 AO kurz: Zlomeniny horního konce femuru. Plzeň.
15. - 31.1.2001 Specializační odborná stáž v ortopedii, Ortopedická klinika IPVZ nemocnice na Bulovce, Praha.
28. - 29.1.2002 Practical Course on Knee and Hip Surgery, Steyr, Austria.
18. - 20.3.2002 Kurz v artroskopii, Ortopedická klinika IPVZ nemocnice na Bulovce, Praha.
4.11. 2002 Instruktážní kurz artroskopie kolena a ramena, Praha.
20. - 23.9.2003 The Prague Arthroscopic Course On Sports Injuries And Arthroscopy Of The Knee And Shoulder, Praha.
23. - 24.9.2005 Kurz sonografie v ortopedii, Ortopedická klinika IPVZ nemocnice na Bulovce, Praha.
19. - 20.5.2006 8th European Foot and Ankle Society Instructional Course, Barcelona, Spain.
25.10.2006 Good Clinical Practice for Clinical Trial Sites: Overview and Application, Praha.
27. - 29.9.2007 French Course of Orthopaedic Foot Surgery for Advanced, Brno.
3. - 4.7.2009 Ankle arthrosis: TAR, focus on the Hintegra prosthesis, Antwerp, Belgium.
26. – 29.4.2010 Elective Orthopaedic Surgery „Excellence“ Training Program, Milan, Italy.
30.9. – 1.10.2010 Hindfoot training course, Liestal, Switzerland.
30.6. – 1.7.2011 Integra Forefoot Days Advanced Forefoot course - Lesser rays, Lyon, France.
4. – 7.10.2011 10th AO Trauma Course Foot and Ankle, Dreseden, Germany.
27. - 28.9.2012 Hindfoot days, Liestal, Switzerland.
8. – 11.11.2012 hospitace: dr. Alexander Sikorsky, Malteser Fussklinik, Rheinbach, Germany.
18. – 21.11.2013 hosiptace: dr. Ralph Springfeld, Klinik dr. Guth, Hamburg, Germany.
3. - 5.7.2014 The 2nd International Course on the Neuropathic Osteoarthropatic Foot, Rheine, Germany.
21. – 22.4.2016 Forefoot Surgery and Ankle Endoscopy Masterclass Course, Bordeaux, France.

Komplexní ortopedická péče

Naše zařízení poskytuje komplexní ortopedickou péči. Jeho předností je úzká specializace jednotlivých členů pracoviště na konkrétní části lidského těla. Poskytujeme komplexní diagnostiku, léčbu a pooperační péči pacientům s onemocněním pohybového aparátu.

Přístup je zásadně individuální a konečné řešení nacházíme vždy po důkladném zvážení všech možností léčby, které jsou s pacientem konzultovány.

Provádíme kompletní spektrum ortopedických výkonů. Jedná se o záchovnou chirurgii kyčelního kloubu v kompletním rozsahu, TEP kyčelního, kolenního kloubu vč. jeho částečné náhrady, kde disponujeme největším souborem pacientů v ČR.

Specializujeme se také na endoprotézy kloubů ostatních, jako je kloub ramenní, hlezenní či totální endoprotéza kořenového kloubu palce ruky, patříme tak do omezeného klubu evropských pracovišť, které umí řešit náhrady všech kloubů těla v plném rozsahu.

Ambulance má k dispozici moderní radiodiagnostické pracoviště, další diagnostické metody (CT, laboratorní vyšetření, magnetická rezonance) pro pacienty zajistíme ve specializovaných pracovištích.

Léčebná škála ambulantní ortopedie zahrnuje veškeré dostupné moderní metody, od užití farmakoterapie přes nitrokloubní injekce až po aplikaci ortopedických pomůcek.

Špičková rehabilitace je dalším předpokladem úspěšného výsledku operace.