Lékaři

operační sály
& lůžkové oddělení

U Vršovického nádraží 1547/5
Praha 10, 101 00

Pooperační ambulance: 246 009 101

Příjmová kancelář: 246 009 109

Sekretariát: 246 009 108

Lůžkové oddělení

Standardní: 246 009 121

JIP: 246 009 151

 

AMBULANCE

Oblouková 837/7
Praha 10, 100 00

tel.: 271 008 805

e-mail: ambulance@vzas.cz

LÉKAŘI A TERAPEUTI

Lékař

MUDr. Lubomír Hruška

foto není k dispozici

Studium:

 • 1964-66 Střední všeobecně vzdělávací škola s maturitou, Vrchlabí
 • 1966-1972 Lékařská fakulta KU v Hradci Králové- všeobecné lékařství
 • l976 Atestace chirurgie I. st.
 • 1983 Atestace chirurgie II.st.
 • 1994 Atestace ortopedie II.st.
 • 1978-9 Kurz manuální medicíny ILF
 • l995 Kurs myoskeletální medicíny IPVZ a oprávnění I.st. společnosti pro myosk. med.

Pracoviště:

 • 1972-1985 Chirurgické odd. nemocnice ve Vrchlabí- naposledy jako samostatně prac. lékař
 • 1985-1999 Ortopedická klinika FN Bulovka Praha 8, naposledy jako odborný asistent
 • Souběžně od roku l996 do r. 1999 jako vedoucí subkatedry manuální medicíny IPVZ Praha
 • Od r. l999 chirurgie NNF Praha 1, od r 2000 jako primář chirurgie II, od r. 2004 oddělení změněno na Ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí.
 • 2004-2014 Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Nemocnice na Františku- primář.
 • Soukromá praxe od r. 1994, dosud- nyní Soukenická 22, Praha 1
 • Jako konzultant v posudkové komisi Ministerstva práce a sociálních věcí od r.2015

Současná pracoviště na dohodu:

 • Vršovická zdravotní a.s.- Ortopedie, Praha 10
 • Nemocnice Pod Petřínem, Praha 1 - chirurgie
 • Horská nemocnice Vrchlabí, chirurgie

Naši lékaři

 

prim. MUDr. Petr Mašát Ph.D.
MUDr. Frýdl Jiří
MUDr. Chládek Petr
MUDr. Teyssler Petr, Ph.D.
MUDr. Řeháček Viktor
MUDr. Němejc Milan
MUDr. Kautzner Jakub, Ph.D.
MUDr. Hruška Lubomír
MUDr. Meitnerová Zuzana
MUDr. Frei Robert
MUDr. Bek Jiří
MUDr. Němejcová Eva
MUDr. Jurča Jiří
MUDr. Jan Frýba
MUDr. Petr Znojemský

 

V rozbalovacím seznamu vpravo si vyberte lékaře - zobrazí se Vám jeho podrobný profesní profil.