Chirurgie nohy

operační sály
& lůžkové oddělení

U Vršovického nádraží 1547/5
Praha 10, 101 00

Pooperační ambulance: 246 009 101

Příjmová kancelář: 246 009 109

Sekretariát: 246 009 108

Lůžkové oddělení

Standardní: 246 009 121

JIP: 246 009 151

 

AMBULANCE

Oblouková 837/7
Praha 10, 100 00

tel.: 271 008 805

e-mail: ambulance@vzas.cz

Chirurgie nohy

Noha a hlezenní kloub bývá často na okraji zájmů ortopedických pracovišť. V našem případě však tvoří chirurgie nohy významnou část z celkového počtu provedených operačních výkonů.

Péče o pacienty s deformitou v oblasti hlezna a nohy je komplexní a zahrnuje širokou škálu výkonů od základních výkonů na měkkých tkáních, kostech a kombinovaných výkonů s použitím moderních implantátů v indikovaných případech.

Spektrum námi prováděných výkonů je úplné. Zabýváme se diagnostikou a léčbou postižení měkkých tkání, kostí a kloubů.

Z měkkých tkání se nejčastěji jedná poškození svalstva lýtka a šlachových úponů na patě, nártu a zánártí. Na kostech a kloubech diagnostikujeme a léčíme vrozené vady a jejich následky, degenerativní postižení a následky úrazů.

Hallux valgus

Plochonoží

Kladívkový prst

Degenerativní a poúrazové artrotické změny v oblasti hlezna a nohy

Postižení nohy při neurologických onemocněních

Postižení nohy při Charcotově neuropatii

Úrazy a poúrazové stavy

Pro plánované rekonstrukční výkony v oblasti nohy a hlezenního kloubu je čekací doba 8-12 týdnů, výkony menšího rozsahu jsou plánovány v časovém horizontu 4-6 týdnů.