Lůžková rehabilitace

Komplexní rehabilitační péče, individuální cvičení s fyzioterapeutem, elektroléčba, vodoléčba, nadstandardní procedury.

Kontakty

tel.: 271 008 300
e-mail: leitermannova@rehabilitace.cz

LÉKAŘI

MUDr. Vítězslav Ježek
vedoucí lékař lůžkové rehabilitace
e-mail: jezek.rehabilitace@vzas.cz

Ceník

platný od 26.9..2019

 

Nadstandardní jednolůžkový pokoj

700 Kč/ den

 

Nadstandardní jednolůžkový pokoj bez soc. zařízení

350 Kč/ den

 

Nadstandardní dvoulůžkový pokoj

500 Kč/ den

 

Nadstandardní třílůžkový pokoj

200 Kč/ den

 

Jednolůžkový pokoj- samoplátce

2 900Kč/ den

 

Tejpovací páska 2 Kč/ cm
Nadstandardní fyzioterapie 680 Kč/ den

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

LÉKAŘI A TERAPEUTI

Vedoucí lékař rehabilitačního oddělení

MUDr. Vítězslav Ježek

foto není k dispozici

Zabývám se diagnostikou, indikací terapie a léčbou poruch pohybového aparátu i předpisem vhodných rehabilitačních pomůcek. 

Při vyšetření a terapii uplatňuji individuální přístup s maximální empatií. V terapii používám metodiky klasické manuální medicíny doplněné o modernější techniky kinesiotapingu.

Vystudoval jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Získal jsem atestaci I. stupně z neurologie a atestaci a specializovanou způsobilost z rehabilitační a fyzikální medicíny. Absolvoval jsem také kurz manuální medicíny a kurz kinesiotapingu. 

Praxi jsem začal vykonávat na Neurologickém oddělení Oblastní nemocnice Příbram (2000-2001). V následujících letech jsem působil na Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce (2001-2004), Rehabilitační klinice Malvazinky (2004-2012), RHB ambulanci KELTIA – MED Barrandov a Zbraslav (2012-2014) a RHB ambulanci Palackého, Mediterra s.r.o. (2014-2015).

Obor, ve kterém jsem zakotvil, jsem si vybral, protože umožňuje zlepšení postižení a poruch u pacientů, se kterými jsem se setkal na předchozích neurologicko-neurochirurgických pracovištích. Cílem mé práce je zlepšení somatického i psychického stavu pacienta, odstranění či zmírnění jeho potíží.

Služby

Lůžkové oddělení následné rehabilitační péče má k dispozici 26 lůžek, cvičebny fyzioterapie, kompletně vybavenou elektroléčbu a vodoléčbu i vnitřní blok se zahradou.

Komplexní rehabilitační péči zajišťuje tým rehabilitačních lékařů, podle potřeby doplněný o lékaře jiných odborností, fyzioterapeuty, ergoterapeuta, protetika, zdravotní sestry a ošetřovatelský personál.

Nejčastěji přijímáme pacienty s diagnózami:

 • stavy po implantaci totální endoprotézy /TEP/, operačním řešení zlomenin především na dolních končetinách či jiných ortopedických operacích velkých kloubů, stavy po amputacích končetin
 • stavy po závažnějších úrazech, chirurgických výkonech a stavy spojené s dlouhodobou imobilizací
 • stavy po operacích páteře
 • stavy po cévních mozkových příhodách po odeznění akutního stádia nemoci
 • další neurologická onemocnění s poruchami hybnosti různého původu
 • dekompenzované stavy chronických degenerativních onemocnění kloubů a zad

Pobyt na oddělení je určen pro pacienty, kteří jsou schopni fyzicky i mentálně aktivní spolupráce při rehabilitaci.

Základem léčby je individuální cvičení s fyzioterapeutem, případně rozšířené o ergoterapii zaměřenou na zlepšení soběstačnosti v běžných činnostech.

Další složkou péče je elektroléčba, magnetoterapie a léčba ultrazvukem. Důležitou součástí je kompletní spektrum vodoléčebných procedur – vířivé koupele, podvodní masáže nebo individuální cvičení v Hubbardově tanku.

Pacientům poskytujeme možnost nadstandardních procedur včetně akupunktury, masáží, elektroléčby laserem, rázové vlny a vodoléčebných procedur (perličkové koupele, bylinné koupele). Tyto služby jsou poskytovány za doplatek dle ceníku.

Garantem vysoké kvality poskytované péče je přednosta Rehabilitační kliniky FN Motol prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Uspořádání a vybavení oddělení

V jednolůžkovém a třílůžkovém pokoji se nacházejí polohovací lůžka a pokoje mají vlastní sociální zařízení ( v případě jednolůžkového lze i bez sociálního zařízení za nižší cenu). Pokoje mají televizor i chladničku. V každém pokoji je pevná telefonní linka a internetové připojení.

Za nadstandardní vybavení a služby účtujeme:

 • jednolůžkový pokoji 700 Kč/den
 • jednolůžkový bez sociálního zařízení 350 Kč/ den
 • jednolůžkový samoplátce 2 900 Kč/ den
 • ve třílůžkovém pokoji 200 Kč/den

 

Způsob přijetí na oddělení

Podmínkou přijetí je schválení pobytu revizním lékařem příslušné pojišťovny. Návrh na přijetí se podává ve formuláři “Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně”.

Přijetí na oddělení je možné dvěma způsoby

 • Překladem z lůžkových oddělení nemocnic, vyplněný návrh odesílá příslušnému reviznímu lékaři ošetřující lékař v nemocnici.
 • Přímo z pacientova běžného prostředí. Vyplněný návrh podává registrující praktický lékař, zpravidla s odůvodněním nutnosti pobytu od lékařů specialistů, obvykle rehabilitační, neurologické nebo ortopedické odbornosti. Musí být zřejmé, jak probíhala dosavadní neúčinná ambulantní léčba a proč není její další poskytování účelné nebo možné.

Na základě schváleného "Návrhu", který odešle revizní lékař do našeho zařízení, aktuální lékařské zprávy a vyplněného Dotazníku pro žadatele o rehabilitační pobyt domluvíme s pacientem termín přijetí na oddělení.

Co k hospitalizasi vezměte s sebou k hospitalizaci:

 • zprávu od lékaře
 • oblečení na cvičení (trika, tepláky/legíny), plavky
 • pevnou obuv
 • hygienické potřeby
 • kompenzační pomůcky (hůl, berle, chodítko,..)
 • občanský průkaz, kartu pojištěnce

 

SEZNAM LÉKAŘŮ

 • primář MUDr. Daniel Žižka
 • MUDr. Vítězslav Ježek
 • MUDr. Zuzana Valouchová

 

SEZNAM FYZIOTERAPEUTŮ

 • Mgr. Jan Hořejší - vedoucí fyzioterapeut
 • Mgr. Zuzana Školná
 • Mgr. Helena Voráčová
 • Mgr. Veronika Horáková
 • Mgr. Michal Makovník
 • Mgr. Kateřina Červená
 • Bc. Vladislava Mikšová - ergoterapeutka
 • Hana Bidrmanová DiS.

 

STANIČNÍ SESTRA

 • Bc. Blanka Leitermannová