ASK chirurgie

operační sály
& lůžkové oddělení

U Vršovického nádraží 1547/5
Praha 10, 101 00

Pooperační ambulance: 246 009 101

Příjmová kancelář: 246 009 109

Sekretariát: 246 009 108

Lůžkové oddělení

Standardní: 246 009 121

JIP: 246 009 151

 

AMBULANCE

Oblouková 837/7
Praha 10, 100 00

tel.: 271 008 805

e-mail: ambulance@vzas.cz

Artroskopie

Metody artroskopické jsou metodami miniinvazivními, pro pacienta méně zatěžujícími a tedy ve svém důsledku umožňující rychlejší návrat k běžné činnosti ve srovnání s metodami klasické ortopedie.

Od dob jejich začátků prodělala obrovský vývoj a to jak ve vybavení přístrojovém, tak používaných materiálů.

Pracoviště je vybaveno nejmodernější dostupnou technikou pro provádění artroskopických výkonů a to jak po stránce přístrojového vybavení, tak po stránce používaných implantátů v případě rekonstrukčních výkonů.

Je-li to jen trochu možné, snažíme se o to, aby bylo poranění kloubu ošetřeno kompletně a jedné době. Ve většině případů začínáme rehabilitaci s pacientem již druhý den po operačním výkonu.

Kolenní kloub

Kyčelní kloub

Ramenní kloub

Hlezenní kloub

Zápěstí

Pro plánované artroskopické operace kyčelního, kolenního, hlezenního, ramenního kloubu a zápěstí je čekací doba 6-8 týdnů.