Endoprotetika a revizní EP

operační sály
& lůžkové oddělení

U Vršovického nádraží 1547/5
Praha 10, 101 00

Pooperační ambulance: 246 009 101

Příjmová kancelář: 246 009 109

Sekretariát: 246 009 108

Lůžkové oddělení

Standardní: 246 009 121

JIP: 246 009 151

 

AMBULANCE

Oblouková 837/7
Praha 10, 100 00

tel.: 271 008 805

e-mail: ambulance@vzas.cz

Endoprotéza kyčelního kloubu

Osteoartrosa kyčelního kloubu jako degenerativní kloubní choroba je v naší populaci velmi častým onemocněním pohybového aparátu a kromě bolestí a funkčního postižení kyčelního kloubu vede i k bolestem a degenerativnímu postižení zejména bederní páteře.

Řešením je v současné době prakticky výlučně kloubní náhrada, která představuje asi nejúspěšnější ortopedickou operaci vůbec. Totální endoprotéza kyčelního kloubu u nás prováděna od 70. let minulého století, jedná se tedy v dnešní době o standardní operační zákrok.

Přesto i zde došlo v minulých letech k pokroku. Ten spočívá jednak použitém operačním přístupu, dále v použitém typu kloubní náhrady a nakonec v použitých artikulačních površích kloubní náhrady. Přístupů, používaných k implantaci endoprotézy kyčelního kloubu, bylo popsáno mnoho. V poslední době však zejména v německy mluvicí části Evropy si velkou oblibu získal přední přístup.

Tento přístup je v pravém slova smyslu miniinvasivní, a to nikoliv pouze délkou kožního řezu, ale především proto, že šetří svalovou tkáň a umožňuje tak rychlejší rekonvalescenci a lepší dlouhodobý funkční výsledek. Od roku 2006 používáme tento přístup i my. Přední přístup na standardním operačním stole v poloze na zádech umožňuje navíc přesný odhad pro zachování správné délky operované končetiny a také stability kloubu.

Naše oddělení se orientuje v souhlasu s evropským standardem na implantaci necementovaných komponent, které šetří kostní tkáň (krátké dříky vhodné pro přední přístup) a používá kvalitní a trvanlivé kloubní povrchy.

Totální Endoprotéza kolenního kloubu

Gonartróza jako degenerativní kloubní postižení kolenního kloubu je velmi častým onemocněním pohybového aparátu způsobující kromě bolesti i funkční postižení kolenního kloubu. Indikací k totální endoprotéze jsou situace, kdy je významně porušena funkce kloubu nebo je kloub zdrojem nezvladatelných bolestí. K těmto stavům může docházet u gonartrózy, revmatoidní artritidy, poúrazové artrózy nebo systémových poruch pohybového aparátu.

Při operaci totální endoprotézy dochází k náhradě poškozených kloubních ploch. Endoprotéza je umělá náhrada kloubu, která má dvě části: nosnou část – ta se ukotvuje do kosti a kloubní část – tato část svým tvarem a povrchem umožňuje hladký pohyb.

Cílem totální endoprotézy kolenního kloubu je obnovit anatomickou osu dolní končetiny, zajistit stabilitu kloubu, zlepšit funkci končetiny a především odstranit bolest. Životnost endoprotézy je individuální, většinou ale přesahuje 10 let.

Jedná se o jednu z nejčastějších a nejefektivnějších ortopedických operací. Do praxe byla uvedena v 80. letech po úspěšném rozvoji totálních endoprotéz kyčelního kloubu. Pacienti trpící bolestí, která jim znepříjemňuje až znemožňuje pohyb, po operaci většinou pociťují výraznou úlevu a navrací se zpět do aktivního života.

Unikompartmentální náhrada kolene

Při této operaci se na rozdíl od totální endoprotézy nahrazuje pouze poškozená část kloubu, nejčastěji vnitřní strana kolenního kloubu. Méně často se nahrazuje zevní strana kolenního kloubu.

Jedná se alternativu léčby pro některé typy artrózy kolenního kloubu, kdy není ještě vhodná totální endoprotéza. Operace není vhodná pro každého pacienta. Často se před provedením této operace provádí ještě artroskopie kolena k posouzení vhodnosti unikompartmentální náhrady. Musí být splněno několik základních pravidel, aby operace byla úspěšná a výsledkem byla dobrá funkce kolenního kloubu.

Pokud jsou tyto podmínky splněny, pak se jedná o šetrnou alternativu zvláště u mladších pacientů s poškozením jen části kolenního kloubu, umožňující do budoucna jednodušší provedení eventuální revisní operace, než kdyby tato byla prováděna již po primární implantaci totální endoprotézy.

Totální endoprotézy kolenního a kyčelního kloubu jsou plánovány v časovém horizontu 6-8 měsíců.