Dopravní spojení

pracoviště Oblouková (A)

tramvaj:  7, 24
výstupní stanice: Bohemians

nebo tramvaj: 4, 22
výstupní stanice: Vršovické nám.

pracoviště
U Vr
šovického nádraží (B)

tramvaj: 7, 24
výstupní stanice: Vršovické nádraží

Kudy k nám - pracoviště Oblouková

Kudy k nám - pracoviště U Vršovického nádraží