O nás

Vršovická zdravotní a.s. provozuje od roku 2009 nestátní zdravotnické zařízení poskytující špičkovou ambulantní a lůžkovou péči pro pojištěnce i samoplátce.

Najdete nás v rekonstruované části budovy LDN Vršovice v Obloukové ulici 837/7 v Praze 10 – Vršovicích.

Specializované zdravotní služby poskytujeme na základě vyhraného výběrového řízení vypsaného Městskou částí Praha 10. Výhodou našeho zařízení je zajištění ambulantní péče pro tuto spádovou oblast tzv. „pod jednou střechou“.

Vrcholná úroveň medicíny

Naším posláním je provádět medicínu na vrcholné úrovni za využití nejnovějších poznatků i vybavení a s ohledem na potřeby a přání pacientů. Pacientům maximálně pomáháme v jejich nelehké situaci a umožňujeme jim vrátit se do kvalitního života. 

Poskytujeme ambulantní péči v oborech: FBLR (léčebná rehabilitace včetně fyzioterapie, vodoléčebných a elektroléčebných procedur), vnitřní lékařství (interna), kardiologie, chirurgie, ortopedie, urologie, RTG.

Lůžkovou péči poskytujeme v oborech následná rehabilitační péče a následná intenzivní péče.

Zkušený personál a moderní vybavení na jednom místě

Ve všech oborech máme smluvně zajištěný odborný personál s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi – lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru s mnohaletou praxí v ambulantní činnosti i na lůžkovém oddělení. Nelékařský zdravotní personál má akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR pro práci bez odborného dohledu.

Všechny služby specializované péče se nachází na jednom místě – pacienti nemusejí cestovat kamkoliv jinam. Případnou superspecializovanou péči zajistíme na odpovídajících pracovištích vyššího typu.

Smlouvy s pojišťovnami

Ambulantní zařízení mají uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR. Výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění poskytujeme pojištěncům zdarma.

Lůžkové oddělení následné rehabilitační péče má uzavřeny smlouvy se všemi pojišťovnami kromě ZPMV (211) a ZP Škoda.

Lůžkové oddělení následné intenzivní péče má v současné době uzavřeny smlouvy s VZP ČR (111), ČPZP (205), ZPMV (211) a VoZP (201).

Dostupná zdravotní péče nejen pro seniory

Ambulance odborných specialistů poskytují ambulantní služby pro spádovou oblast Městské části Praha 10. Vršovická zdravotní a.s. se rovněž smluvně zavázala poskytovat konziliární a léčebnou činnost pro klienty LDN Vršovice a Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10. Zlepšujeme tak dostupnost a kvalitu zdravotní péče o starší a méně mobilní populaci, která v dané lokalitě převažuje. Právě v Praze 10 jsou senioři zastoupeni procentuelně nejpočetněji ze všech městských částí hlavního města.

Lůžková oddělení

V roce 2012 jsme otevřeli Oddělení následné rehabilitační péče s 20 lůžky. Od roku 2013 provozujeme také Oddělení následné intenzivní péče. Toto oddělení s 15 plně vybavenými lůžky je určeno pro pacienty, jejichž stav je sice stabilizovaný, ale potřebují stálou či dočasnou podporu některých životních funkcí. Oddělení je umístěno v lékařském domě Sámova na adrese U Vršovického nádraží 5, Praha 10.

Díky oběma oddělením komplexně zajišťujeme následnou péči o pacienty v hlavním městě.

Ordinační hodiny jednotlivých ambulancí najdete na těchto webových stránkách nebo vám je ochotně sdělí telefonicky náš personál na recepci.