MULTIOBOROVÁ
AMBULANTNÍ
ZDRAVOTNÍ PÉČE
LŮŽKOVÁ PÉČE

Zdravotnické zařízení je umístěno v rekonstruované části prostor budovy LDN Vršovice v Obloukové ulici 837/7 v Praze 10 - Vršovicích.

Polyfunkční zdravotnické zařízení poskytuje ambulantní péči odborných specialistů včetně komplementu tj. laboratoře a RTG včetně ultrasonografie. Součástí vybavení je i moderně vybavený zákrokový sál, kde budou prováděny ambulantní diagnostické i léčebné zákroky v místním znecitlivění.

Naše zdravotnické zařízení je připraveno poskytnout Vám potřebnou specializovanou zdravotní péči na nejvyšší úrovni a v případě potřeby superspecializované péče Vám tuto zajistí na odpovídajícím pracovišti vyššího typu.

Za kolektiv pracovníků Vršovické zdravotní a.s. Vám přeji pevné zdraví.

MUDr. Daniel Klouza
předseda představenstva

Vršovická zdravotní

Vršovická zdravotní a.s. je akciová společnost provozující nestátní zdravotnické zařízení a poskytující multioborovou ambulantní zdravotní péči.
recepce

Ambulance odborných specialistů

poskytují nejen ambulantní služby pro spádovou oblast, ale Vršovická zdravotní a.s. se smluvně zavázala poskytovat konziliární a léčebnou činnost pro klienty LDN Vršovice a Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10.